RÄTTSLIG VARNING

Denna portal ägs av BHCOwners.com, med adress Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, Arona kommun, Santa Cruz de Tenerife.
Immateriell och industriell äganderätt
Webbplatsens design och dess källkoder, logotyper, varumärken, texter, bilder, ljud, animationer, programvara och resten av innehållet på denna webbplats är BHCOwners.com eller dess licensgivares exklusiva egendom och skyddas av motsvarande immateriella och industriella rättigheter. Varje överföring, distribution, tilldelning, reproduktion, lagring eller total eller delvis offentlig kommunikation måste ha uttryckligt samtycke från BHCOwners.com
Ansvar för innehållet
BHCOwners.com ansvarar inte för lagligheten från andra tredjepartswebbplatser som portalen kan nås från. BHCOwners.com är inte heller ansvarig för lagligheten hos andra tredjepartswebbplatser, som kan länkas eller länkas från denna portal.
BHCOwners.com förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen utan föregående meddelande, för att hålla din information uppdaterad, lägga till, ändra, korrigera eller eliminera det publicerade innehållet eller utformningen av portalen.
BHCOwners.com Det ansvarar inte för felaktig, olämplig eller olaglig användning som tredje part gör av informationen som publiceras på webbplatsen, inte heller för de skador som uppstått eller ekonomiska förluster som direkt eller indirekt producerar eller kan producera ekonomiskt, materiellt dataskador orsakade av användningen av sådan information.
Med de villkor som fastställs i lagen, tar det inget ansvar som härrör från bristen på sanning, integritet, uppdatering och precision av den information eller information som finns på dess internetsidor.
Reproduktion av innehåll
Det är förbjudet att helt eller delvis återge innehållet som publiceras på portalen.
Dataskydd
För att komma åt några av de tjänster som BHCOwners.com erbjuder via webbplatsen måste du tillhandahålla vissa personuppgifter. I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter och Organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter informerar vi dig om att genom att fylla i dessa formulär kommer dina personuppgifter att införlivas och behandlas av BHCOwners.com för att kunna tillhandahålla och erbjuda våra tjänster samt att informera dig om förbättringarna på webbplatsen. På samma sätt informerar vi dig om möjligheten att utöva rättigheterna till åtkomst, korrigering, annullering och motstånd av dina personuppgifter, gratis via e-post till privacy@bhcowners.com eller på adressen Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos , kommunalperiod från Arona, Santa Cruz de Tenerife.
Tillämplig lag
Tillämplig lag i händelse av tvist eller tolkningskonflikt av villkoren som utgör denna juridiska information, liksom alla frågor relaterade till tjänsterna i denna portal, kommer att vara spansk lag.