PRIVACYBELEID

1. Bescherming van persoonlijke gegevens

BHCOwners.com informeert in toepassing van de huidige regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens die worden verzameld via de formulieren op de website https://www.bhcowners.com/, worden opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van BHCOwners. com-diensten

Voordat u een verzoek om informatie of professionele diensten verstuurt via een contactformulier op deze website, moet u als gebruiker akkoord gaan met het lezen van dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze website om uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te geven.

De weigering om de gegevens te verstrekken die op deze webpagina zijn aangegeven, kan de onmogelijkheid inhouden om adequate diensten te verlenen. Evenzo kunt u op vrijwillige basis gegevens verstrekken om deze diensten optimaal te kunnen leveren.

Evenzo zijn bepaalde functionaliteiten van het web afhankelijk van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

2. Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

We informeren u dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door BHCOwners.com als de gegevensbeheerder, telefoonnummer (+34) 822621055, e-mail privacy@bhcowners.com en adres Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, gemeente Arona, Santa Cruz de Tenerife.

3. Principes toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal BHCOwners.com de volgende principes toepassen die voldoen aan de eisen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming:

a) Legaliteitsbeginsel, loyaliteit en transparantie: BHCOwners.com Er is altijd toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wat voor een of meer specifieke doeleinden kan zijn, waarover het u vooraf met absolute transparantie zal informeren.

b) Principe van dataminimalisatie: BHCOwners.com zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd.

c) Beginsel van beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling.

BHCOwners.com zal u informeren over de overeenkomstige bewaartermijn in overeenstemming met het doel.

d) Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden op een zodanige manier behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan is gegarandeerd. U dient te weten dat BHCOwners.com de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om ongeautoriseerde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van haar gebruikers door derden te voorkomen.

4. Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Om op deze website te surfen, hoeft u geen persoonlijke gegevens op te geven. De gevallen waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn de volgende:

a) Door contact op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.

b) Bij het maken van een opmerking bij een artikel of pagina.

c) Door u aan te melden voor een aanmeldingsformulier of nieuwsbrief.

5. Doel van de behandeling van personeel

Het doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt, is:

a) Beheer alle soorten vragen van gebruikers en hun monitoring.

b) Het onderhouden van de commerciële relatie en het uitvoeren van informatie, training, advies en andere activiteiten van BHCOwners.com

c) Verzenden van bulletins (nieuwsbrieven), evenals commerciële mededelingen van promoties en / of advertenties van BHCOwners.com. en de sector, met alle middelen (e-mail, adres, telefoon).

d) De periodieke analyse van de website voor statistische doeleinden op basis van de verstrekte gegevens.

e) Om naleving van de voorwaarden in de juridische kennisgeving en in de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die deze verzamelt te waarborgen.

f) Om navigatie te analyseren. BHCOwners.com. verzamelt andere niet-identificerende gegevens die zijn verkregen door het gebruik van cookies die naar uw computer worden gedownload wanneer u op deze website surft, waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven in het cookiebeleid.

We herinneren u eraan dat u zich op alle mogelijke manieren en op elk moment kunt verzetten tegen het verzenden van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

6. Ontvangers

De verwerkte gegevens kunnen worden gecommuniceerd of overgedragen aan de providers van BHCOwners.com, met als enig doel om te voldoen aan de levering van een gevraagde professionele service.

Als behandelingsmanagers hebben we verschillende dienstverleners gecontracteerd, die zich ertoe hebben verbonden de wettelijke bepalingen na te leven die van toepassing zijn op het gebied van gegevensbescherming, op het moment van hun contract.

Dit zijn de volgende: (inclusief degene die in elk geval worden gebruikt)

• Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). U vindt meer informatie op: https://analytics.google.com

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de Eigenaar te helpen bij het analyseren van het gebruik dat gebruikers van de website maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn partners worden gebruikt en alle informatie met betrekking tot hun gebruik van advertentiecookies.

Afgezien van het voorgaande zullen uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derden, met de uitzondering dat deze overdracht van gegevens valt onder een wettelijke verplichting.

7. Tijdstip van bewaring van uw gegevens

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard voor de overeenkomstige periode om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de periode die een rechter of rechtbank kan eisen, en in elk geval zullen de gegevens die zijn verkregen via geïnformeerde toestemming voor onbepaalde tijd worden bewaard totdat u om verwijdering of beëindiging verzoekt. van activiteit en in ieder geval met behoud van de eventueel geïnitieerde professionele zakelijke relatie.

Als u uw toestemming echter intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen.

8. Legitimatie voor de verwerking van uw gegevens

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens voor de doeleinden is de levering van de overeenkomstige dienst en de toestemming verleend door de belanghebbende, die op elk moment kan worden ingetrokken op elk van de verschillende toestemmingen die zijn verkregen voor de bovengenoemde doeleinden.

Om deze toestemming in te trekken, kan de gebruiker contact opnemen met de gevrijwaarde, op zijn postadres of via het e-mailadres privacy@bhcowners.com.

8. Rechten die u kunt uitoefenen

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen om bevestiging te krijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zodat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens en verzet en beperking van de behandeling ervan kunt uitoefenen voor BHCOwners. com op Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, gemeente Arona, Santa Cruz de Tenerife of op het e-mailadres privacy@bhcowners.com, met een kopie van uw identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document.

Evenzo, en vooral als u van mening bent dat u niet volledig tevreden bent met de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de nationale controleautoriteit door dit doel te richten aan het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

9. Commerciële communicatie

In toepassing van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel zal BHCOwners.com geen reclame of promotionele mededelingen verzenden via e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen die niet eerder zijn aangevraagd of uitdrukkelijk geautoriseerd door de ontvangers hiervan. In elk geval kan de gebruiker, na het bewijzen van zijn identiteit, vragen om geen commerciële informatie meer naar hem te sturen via de kanalen van de klantenservice.

10. Maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen

Ten slotte wordt gemeld dat gevrijwaarde personen de gepaste technische en organisatorische maatregelen in hun informatiesysteem zullen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te garanderen en zo wijziging, verlies, behandeling of onbevoegde toegang te vermijden; rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de toepassing en de aard, omvang, context en doeleinden van de behandeling, evenals de risico’s van variabele waarschijnlijkheid en ernst verbonden aan elk van de behandelingen.