WETTELIJKE WAARSCHUWING

Dit portaal is eigendom van BHCOwners.com, met adres Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, gemeente Arona, Santa Cruz de Tenerife.
Intellectuele en industriële eigendom
Het ontwerp van de website en de broncodes, logo’s, merken, teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en de rest van de inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van BHCOwners.com of haar licentiegevers en worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten. Elke handeling van verzending, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare communicatie moet de uitdrukkelijke toestemming van BHCOwners.com hebben.
Verantwoordelijkheid voor de inhoud
BHCOwners.com is niet verantwoordelijk voor de legaliteit van andere websites van derden van waaruit de portal kan worden geopend. BHCOwners.com is evenmin verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden, die kunnen worden gelinkt of gelinkt vanaf dit portaal.
BHCOwners.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de website aan te brengen, om uw informatie up-to-date te houden, door de gepubliceerde inhoud of het ontwerp van het portaal toe te voegen, aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.
BHCOwners.com Het is niet verantwoordelijk voor het onjuiste, ongepaste of illegale gebruik dat derden maken van de informatie die op de website is gepubliceerd, noch voor de geleden schade of economische verliezen die, direct of indirect, economische, materiële of gegevensschade, veroorzaakt door het gebruik van dergelijke informatie.
Met de voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd, aanvaardt het geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en precisie van de gegevens of informatie op zijn internetpagina’s.
Reproductie van inhoud
De volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud die op het portaal is gepubliceerd, is verboden.
Gegevensbescherming
Om toegang te krijgen tot enkele van de diensten die BHCOwners.com via de website aanbiedt, moet u enkele persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeren wij u dat, door het invullen van deze formulieren, uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen en verwerkt door BHCOwners.com om onze diensten te kunnen verlenen en aanbieden en u te informeren over de verbeteringen van de website. Evenzo informeren wij u over de mogelijkheid om het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen uw persoonsgegevens kosteloos uit te oefenen via e-mail aan privacy@bhcowners.com of op het adres Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos , gemeentelijke term van Arona, Santa Cruz de Tenerife.
Toepasselijk recht
Het toepasselijke recht in geval van betwisting of interpretatieconflict van de voorwaarden in deze juridische kennisgeving, evenals alle vragen met betrekking tot de diensten van dit portaal, is de Spaanse wet.