TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Henkilötietojen suojaaminen

BHCOwners.com ilmoittaa voimassa olevien henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti, että verkkosivustolla https://www.bhcowners.com/ olevien lomakkeiden kautta kerätyt henkilötiedot sisältyvät BHCOwnersin käyttäjien erityisiin automaattisiin tiedostoihin. com-palvelut

Ennen kuin lähetät mitään tietopyyntöjä tai asiantuntijapalveluita millä tahansa tämän verkkosivuston yhteydenottolomakkeella, sinun on käyttäjän suostuttava lukemaan tämä tietosuojakäytäntö ja tämän verkkosivuston käyttöehdot, jotta voit antaa nimenomaisen ja tietoon perustuvan suostumuksesi.

Kieltäytyminen toimittamasta tällä verkkosivulla tarpeelliseksi ilmoitettuja tietoja voi merkitä mahdottomuutta tarjota riittäviä palveluja. Vastaavasti voit toimittaa tietoja vapaaehtoisesti, jotta nämä palvelut voidaan tarjota optimaalisesti.

Samoin tietyt verkon toiminnot riippuvat siitä, että annat luvan henkilötietojesi käsittelyyn.

2. Vastaa tietojenkäsittelystä

Ilmoitamme sinulle, että BHCOwners.com käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä, puhelinnumerona (+34) 822 621 055, sähköposti privacy@bhcowners.com ja osoitteena Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, kunta Arona, Santa Cruz de Tenerife.

3. Tietojenkäsittelyssä sovellettavat periaatteet

BHCOwners.com soveltaa henkilötietojesi käsittelyssä seuraavia periaatteita, jotka ovat voimassa olevien tietosuojamääräysten vaatimusten mukaisia:

a) Laillisuuden, uskollisuuden ja läpinäkyvyyden periaate: BHCOwners.com Se vaatii aina suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, mikä voi olla yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, josta se ilmoittaa sinulle etukäteen ehdottoman avoimesti.

b) Tietojen minimoinnin periaate: BHCOwners.com pyytää vain tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä siihen tarkoitukseen tai tarkoituksiin, joihin sitä pyydetään.

c) Säilytysjakson vanhentumisperiaate: Tietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn tarkoitukseen tai tarkoituksiin ehdottomasti tarvitaan.

BHCOwners.com ilmoittaa sinulle vastaavan suojelujakson tarkoituksen mukaan.

d) Eheyden ja luottamuksellisuuden periaate: Tietojasi käsitellään siten, että niiden turvallisuus, luottamuksellisuus ja eheys taataan. Sinun tulee tietää, että BHCOwners.com ryhtyy tarvittaviin varotoimiin estääkseen kolmansien osapuolten luvattoman käytön tai väärän käytön käyttäjien tietoihin.

4. Henkilötietojen hankkiminen

Tämän sivuston selaamiseksi sinun ei tarvitse antaa mitään henkilökohtaisia ​​tietoja. Tapaukset, joissa annat henkilökohtaisia ​​tietojasi, ovat seuraavat:

a) ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeiden kautta tai lähettämällä sähköpostia.

b) Kun kommentoit artikkelia tai sivua.

c) Rekisteröimällä tilauslomake tai uutiskirje.

5. Henkilökunnan hoidon tarkoitus

Tämän verkkosivuston kautta meille antamiesi henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on:

a) Hallitse käyttäjien tekemiä kyselyjä ja niiden seurantaa.

b) BHCOwners.com: n liikesuhteen ylläpitäminen ja tiedotuksen, koulutuksen, neuvonnan ja muun toiminnan suorittaminen

c) Lähetä tiedotteita (uutiskirjeitä) sekä kaupallista viestintää BHCOwners.com-kampanjoista ja / tai mainonnasta. ja sektori millä tahansa tavalla (sähköposti, osoite, puhelin).

d) Verkkosivuston säännöllinen analyysi tilastollisiin tarkoituksiin annettujen tietojen perusteella.

e) Oikeudellisen ilmoituksen ja sovellettavan lain ehtojen noudattamisen takaaminen. Tähän voi sisältyä sellaisten työkalujen ja algoritmien kehittäminen, jotka auttavat tätä verkkosivustoa varmistamaan keräämiensä henkilötietojen luottamuksellisuuden.

f) analysoida navigointia. BHCOwners.com. kerää muita tunnistamattomia tietoja, jotka on saatu käyttämällä evästeitä, jotka ladataan tietokoneellesi, kun selaat tätä verkkosivustoa, jonka ominaisuudet ja tarkoitus on kuvattu evästekäytännössä.

Muistutamme, että voit vastustaa kaupallisen viestinnän lähettämistä millä tahansa tavalla ja milloin tahansa lähettämällä sähköpostia yllä mainittuun osoitteeseen.

6. Vastaanottajat

Käsiteltävät tiedot voidaan välittää tai siirtää BHCOwners.com-palveluntarjoajille ainoana tarkoituksena noudattaa pyydettyä ammattitaitoista palvelua.

Hoitopäälliköinä olemme tehneet sopimuksen erilaisten palveluntarjoajien kanssa ja sitoutuneet noudattamaan tietosuojaan sovellettavia säännöksiä heidän sopimuksen tekohetkellään.

Ne ovat seuraavat: (sisällytä kussakin tapauksessa käytetyt)

• Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaa Google, Inc., Delaware-yritys, jonka pääkonttori on osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Yhdysvallat (”Google”). Löydät lisätietoja osoitteesta https://analytics.google.com

Google Analytics käyttää ”evästeitä”, jotka ovat tietokoneellasi olevia tekstitiedostoja, auttaakseen omistajaa analysoimaan verkkosivuston käyttäjien käyttöä. Google välittää evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien IP-osoitteesi) suoraan Yhdysvaltain palvelimille.
Voit myös nähdä luettelon Googlen ja sen kumppaneiden käyttämistä evästetyypeistä sekä kaikki tiedot, jotka liittyvät heidän mainosevästeidensä käyttöön.

Edellä esitetyn lisäksi henkilötietojasi ei siirretä kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta sitä, että mainittu tietojen siirto on laillisen velvoitteen alainen.

7. Tietojesi säilyttämisaika

Annettuja henkilötietoja säilytetään vastaavan ajan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai niin kauan kuin tuomari tai tuomioistuin voi vaatia, ja joka tapauksessa tietoon perustuvalla suostumuksella saatuja tietoja säilytetään toistaiseksi, kunnes pyydät niiden poistamista tai lopettamista. joka tapauksessa pitäen yllä mahdollisesti aloitettua ammatillista liikesuhdetta.

Jos kuitenkin peruutat suostumuksesi, se ei vaikuta aiemmin suoritettujen hoitojen laillisuuteen.

8. Tietojesi käsittelyn laillistaminen

Oikeusperusta tietojesi käsittelylle tarkoituksiin on vastaavan palvelun tarjoaminen ja asianomaisen osapuolen antama suostumus, joka voidaan peruuttaa milloin tahansa millä tahansa edellä mainittuja tarkoituksia varten saadulla eri suostumuksella.

Peruuttamaan mainitun suostumuksen käyttäjä voi ottaa yhteyttä vahingonkorvauksiin heidän postitse tai sähköpostiosoitteella privacy@bhcowners.com.

8. Oikeudet, joita voit käyttää

Voit käyttää oikeuksiasi milloin tahansa saadaksesi vahvistuksen siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, joten voit käyttää oikeuksiasi saada tietoja, oikaista, poistaa ja siirtää tietoja sekä vastustaa ja rajoittaa niiden käsittelyä BHCOwnersissa. com osoitteessa Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, Aronan kunta, Santa Cruz de Tenerife tai sähköpostiosoitteeseen privacy@bhcowners.com, liittämällä kopio henkilötodistuksestasi tai vastaavasta asiakirjastasi.

Vastaavasti ja varsinkin jos katsot, että et ole saanut täyttä tyydytystä oikeuksiensa käytöstä, voit tehdä vaatimuksen kansalliselle valvontaviranomaiselle osoittamalla tämän tarkoituksen Espanjan tietosuojavirastolle, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

9. Kaupallinen viestintä

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 mukaisesti BHCOwners.com ei lähetä mainos- tai myynninedistämisviestintää sähköpostitse tai muulla vastaavalla sähköisellä viestintävälineellä, jota ei ole aiemmin pyydetty tai nimenomaisesti valtuutettu näiden vastaanottajat. Joka tapauksessa käyttäjä voi henkilöllisyytensä todistamisen jälkeen pyytää, ettei hänelle lähetetä enää kaupallisia tietoja asiakaspalvelukanavien kautta.

10. Tietojesi suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet

Lopuksi todetaan, että korvauksen saaneet henkilöt toteuttavat tietojärjestelmässään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen toimitettujen tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden välttäen siten heidän muuttamista, häviämistä, käsittelyä tai luvatonta käyttöä; ottaen huomioon tekniikan taso, käyttökustannukset ja hoidon luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä kuhunkin hoitoon liittyvät vaihtelevan todennäköisyyden ja vakavuuden riskit.