OIKEUDELLINEN VAROITUS

Tämän portaalin omistaa BHCOwners.com, osoite Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, Aronan kunta, Santa Cruz de Tenerife.
Henkinen ja teollisoikeus
Verkkosivuston suunnittelu ja sen lähdekoodit, logot, tuotemerkit, tekstit, kuvat, äänet, animaatiot, ohjelmistot ja muu tämän verkkosivuston sisältö ovat BHCOwners.comin tai sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta ja niitä suojaavat vastaavat teollis- ja tekijänoikeudet. Kaikissa lähetys-, jakelu-, luovutus-, kopiointi-, varastointi- tai täydellisessä tai osittaisessa julkisessa viestinnässä on oltava nimenomainen BHCOwners.com-suostumus.
Vastuu sisällöstä
BHCOwners.com ei ole vastuussa muiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen laillisuudesta, joilta portaalia voidaan käyttää. BHCOwners.com ei myöskään ole vastuussa muiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen laillisuudesta, jotka voidaan linkittää tai linkittää tältä portaalilta.
BHCOwners.com pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkosivustoon ilman ennakkoilmoitusta pitääkseen tietosi ajan tasalla, lisäämällä, muuttamalla, korjaamalla tai poistamalla julkaistua sisältöä tai portaalin ulkoasua.
BHCOwners.com ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustolla julkaistun tiedon virheellisestä, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, eikä vahingoista tai taloudellisista menetyksistä, jotka suoraan tai välillisesti tuottavat tai saattavat tuottaa taloudellisia, aineellisia tai tietojen vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisten tietojen käytöstä.
Laissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti se ei ota mitään vastuuta, joka johtuu sen Internet-sivuilla olevien tietojen todenmukaisuuden, eheyden, päivityksen ja tarkkuuden puutteesta.
Sisällön jäljentäminen
Portaalissa julkaistun sisällön täydellinen tai osittainen jäljentäminen on kielletty.
Datan suojelu
Joidenkin BHCOwners.com-sivuston kautta tarjoamien palvelujen käyttö edellyttää, että annat joitain henkilötietoja. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti Orgaaninen laki 3/2018, 5. joulukuuta 2018, henkilötietojen suojaamisesta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta, ilmoitamme sinulle, että BHCOwners.com yhdistää ja käsittelee henkilötietosi täyttämällä nämä lomakkeet. pystyä tarjoamaan ja tarjoamaan palveluitamme sekä ilmoittamaan sinulle verkkosivuston parannuksista. Samoin ilmoitamme sinulle mahdollisuudesta käyttää henkilötietojesi käyttöoikeutta, oikaisua, peruuttamista ja vastustamista ilmaiseksi sähköpostitse osoitteeseen privacy@bhcowners.com tai osoitteeseen Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos , kunnan termi Aronasta, Santa Cruz de Tenerife.
Sovellettava laki
Sovellettava laki riita-asioissa tai tulkinnoissa, jotka koskevat tämän oikeudellisen ilmoituksen sisältäviä ehtoja, sekä kaikki tämän portaalin palveluihin liittyvät kysymykset ovat Espanjan lakia.